Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

Esasy önümler

BIZ hakda

 • KOMPANI PRA PROFILI

  Şanhaý Kaiquan Nasos (Topar) Co., Ltd. ýokary hilli nasoslary, suw üpjünçilik ulgamlaryny we nasos dolandyryş ulgamlaryny gözlemek we taslamak, öndürmek we satmak boýunça ýöriteleşdirilen iň uly nasos öndürijisidir.Hytaýda nasos öndürmek pudagynda öňdeligi eýeleýär.Jemi işgär 5000-den gowrak, kollej diplomynyň eýeleriniň 80% -den gowragy, 750-den gowrak inersener, uly inerener we lukman.KAIQUAN toparynyň Şanhaý, Zhejiang, Hebei, Liaoning we Anhui şäherlerinde umumy meýdany 7,000,000 inedördül metr bolan 5 sany senagat parky bar.
  Şanhaý Kaiquan Nasos (Topar) Co., Ltd. ýokary hilli nasoslary, suw üpjünçilik ulgamlaryny we nasos dolandyryş ulgamlaryny gözlemek we taslamak, öndürmek we satmak boýunça ýöriteleşdirilen iň uly nasos öndürijisidir.Hytaýda nasos öndürmek pudagynda öňdeligi eýeleýär.Jemi işgär 5000-den gowrak, kollej diplomynyň eýeleriniň 80% -den gowragy, 750-den gowrak inersener, uly inerener we lukman.KAIQUAN toparynyň Şanhaý, Zhejiang, Hebei, Liaoning we Anhui şäherlerinde umumy meýdany 7,000,000 inedördül metr bolan 5 sany senagat parky bar.
 • KOMPANI PRA PROFILI

  .
 • KOMPANI PRA PROFILI

  “Shijiazhuang Kaiquan Slurry Pump Co., Ltd.” umumy meýdany 47 000 inedördül metr we gurluşyk meýdany 22,000 inedördül metr töweregi 20 million ABŞ dollary bilen 2005-nji ýylda döredildi.Häzirki wagtda onuň 250 hünärmeni, ýokary in engineeringener tehnikleri we ökde işgärleri bar.Dünýäde ösen rezin önümçilik liniýasy we üznüksiz çäge garyjylary bar.Allhli çykdajylar fenol çäge galyplaryny kabul edýär we 2 tonna we 1 tonna orta ýygylykly peçlere eýe bolup, 8 tonna ýekeje garyndy böleklerini guýup bilýär.Mundan başga-da, 300-den gowrak ösen enjam bar.
  “Shijiazhuang Kaiquan Slurry Pump Co., Ltd.” umumy meýdany 47 000 inedördül metr we gurluşyk meýdany 22,000 inedördül metr töweregi 20 million ABŞ dollary bilen 2005-nji ýylda döredildi.Häzirki wagtda onuň 250 hünärmeni, ýokary in engineeringener tehnikleri we ökde işgärleri bar.Dünýäde ösen rezin önümçilik liniýasy we üznüksiz çäge garyjylary bar.Allhli çykdajylar fenol çäge galyplaryny kabul edýär we 2 tonna we 1 tonna orta ýygylykly peçlere eýe bolup, 8 tonna ýekeje garyndy böleklerini guýup bilýär.Mundan başga-da, 300-den gowrak ösen enjam bar.
 • KOMPANI PRA PROFILI

  “Shenyang Kaiquan Petrochemical Pump Co., Ltd.”, umumy meýdany 34,000 inedördül metr we 12,000 inedördül metr meýdany bolan KAIQUAN Toparynyň doly golçur kärhanasydyr.Häzirki wagtda 63 sany uly inersener bar 630 işgär.NC maşyn gurallary, uly göwrümli maşyn gurallary, ýokary tizlikli deňagramlaşdyryjy maşynlar, weýran etmeýän synag awtomatiki kebşirleýiş enjamlary ýaly 200 toplum ösen maşyn bar.
  “Shenyang Kaiquan Petrochemical Pump Co., Ltd.”, umumy meýdany 34,000 inedördül metr we 12,000 inedördül metr meýdany bolan KAIQUAN Toparynyň doly golçur kärhanasydyr.Häzirki wagtda 63 sany uly inersener bar 630 işgär.NC maşyn gurallary, uly göwrümli maşyn gurallary, ýokary tizlikli deňagramlaşdyryjy maşynlar, weýran etmeýän synag awtomatiki kebşirleýiş enjamlary ýaly 200 toplum ösen maşyn bar.
 • KOMPANI PRA PROFILI

  Zhejiang Kaiquan senagat seýilgähi 1968-nji ýylyň sentýabr aýynda esaslandyryldy we 1994-nji ýylyň maý aýynda Zhejiang Kaiquan Nasos Önümçilik Co. Ltd. adyna öwrüldi. Jemi meýdany 50,000 inedördül metr we Zhejiangda 23,678 inedördül metr meýdany öz içine alýar.Indi onuň 490 işgäri we ýyllyk önümçilik kuwwaty 35 000 ABŞ dollary bolan 100,000-den gowrak önümçilik kuwwaty bolan 213 toplum gaýtadan işleýän we synag enjamlary bar.
  Zhejiang Kaiquan senagat seýilgähi 1968-nji ýylyň sentýabr aýynda esaslandyryldy we 1994-nji ýylyň maý aýynda Zhejiang Kaiquan Nasos Önümçilik Co. Ltd. adyna öwrüldi. Jemi meýdany 50,000 inedördül metr we Zhejiangda 23,678 inedördül metr meýdany öz içine alýar.Indi onuň 490 işgäri we ýyllyk önümçilik kuwwaty 35 000 ABŞ dollary bolan 100,000-den gowrak önümçilik kuwwaty bolan 213 toplum gaýtadan işleýän we synag enjamlary bar.

HABARLAR

habarlar

SKF Hytaýda kök urýar we Şanhaý Kaiquan dünýä derejesine çykýar

2018-nji ýylyň 9-njy maýynda Svenska kullager-fabriken toparynyň uly wise-prezidenti we SKF Aziýanyň prezidenti jenap Tang ururong we SKF Hytaýyň prezidenti jenap Wan Wei ...

Doly täzelenme!Kaiquan suwa çümýän motor önümçilik ussahanasy ulanylmaga berildi!
40 million ýuandan gowrak!Kaiquan, Çengdu metrosynyň üçünji taslamasy üçin bäsleşige gatnaşdy
Recentlyakynda, Kaiquan Chengdu şahamçasy, Çengdu demir ýol tranzit liniýasynyň 8-nji tapgyrynyň ikinji tapgyry üçin suw üpjünçiligi, zeýkeş we ýangyn söndüriji enjam teklipleri boýunça üç taslama boýunça yzygiderli ýeňiş gazandy.

Şahadatnamalar

+86 13162726836